SUMPA O DASAL? TULA PARA SA MGA OFW
Sumpa o Dasal? Itanong sa Inihahandang "Supermaid" ng Rehimeng ArroyoPayo mo’y mas mabuting magsindi ng kandila sa halip na isumpa
Ang nakapanghihilakbot na dilim

Itanong natin kay Rafael Markus Bangit, pinaslang ng militar
Nakasubsob sa sinusong lupa ng Cordillera

Mungkahi mo’y magparaya, patawarin ang nabubulagan o nagbubulag-bulagan
Mga sundalo’t pulis na sinuhulan o binayaran

Itanong natin kay Alice Omengan Claver, binaril ng militar
Sinikap niyang ilawan ang landas ng mga naliligaw

Panukala mong humagilap ng batong kiskisan at titis
Upang magliyab ang apoy sa lambong ng karimlan sa tinubuang lupa

Itanong natin kina Fernando Batul at Ricardo Uy
Kung anong titis anong kislap ang inagaw sa paghagilap ng katarungan

Sinong ipagdarasal sa tanglaw ng kandilang naupos ang mitsa?
Nakaluklok sa dilim ang mga medalya ng heneral at kakutsabang kriminal
Naghahasik ng lagim ang mga pulitikong nakakubli sa altar ng simbahan

Mungkahi ni Ricardo Ramos: mas maiging isumpa
Ang mga mandarambong kaysa magsindi ng ilanlibong kandila sa altar
Payo ni Eden Marcellana: mas mabuting isumpa
Ang kabuktutang hayag at ipukol ang batong kiskisan sa mga kriminal

Sa gayo’y masisinag natin ang nakasisilaw na ngiti
Sa bunganga ni Alice Claver, titis na inihagis sa pangil ng kadiliman

Sa gayo’y maaaninaw natin ang galit na sumabog sa matang
Nakamulagat ni Rafael Bangit, apoy na tutupok sa isinumpang kasamaan.

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

NOBELA NI EFREN ABUEG, HUWAG MONG SAKYAN ANG BUHAWI!--Kritika ni E. SAN JUAN, Jr.