Posts

Showing posts from December 30, 2012

MULA SA BITUKA NG HAYOP--tula ni E. San Juan, Jr.

Image
TELEGRAMAMULASA“BITUKANGHAYUP”

--“ I want no prisoners… I want you to kill and burn….” —Gen. Jacob Smith, Balangiga, Samar, Philippines, 1901


Bayan ng gatas at pulot-pukyutan.
Limahid na mga lasingnakalupasaysa bangketa sa Bowery sa tanghaling tapat.
Sa bawat kanto ng gusaling Empire Statemga nagdidilihensiyang panhandler.
Sa Times Square, mga putanggumagala(pa-cute daw)“Oh bebi bebi!”
Ang mga kakutsabang voyeur ni Col. Edward Lansdale, padrino ni Magsaysay.
Anong grasyang hinihintay ng mga kalapating nagtipanan sa lawa sa Central Park?
Kinalabososi “Jesus Christ Superstar.”
Umuugong sa tunel ng Broadwaypatungong Brooklyn Bridge ni Hart Crane.
Sa Wall Street nakaladlad ang mapupulang balahibong balabal at alampay.
Habang nagpapaulan ng napalm si John McCain at kawan ngB-52sa Byetnam.
38 kapit-bahay ang nakasaksi sa pagpaslang kay Kitty Genovese.
Kahit isa may walang sumaklolo.
Wala bang pananagutan.
May pitong lobong gumagala sa paanan ng Statue of Liberty malapit sa Ellis Island.
Sa pusod ng hayop ma…