Posts

Showing posts from August 10, 2008

SA HARDIN NG VILLA SERBELLONI, BELLAGIO, ITALYA

Image
SA HARDIN NG VILLA SERBELLONI


--E.SAN JUAN, Jr.


Sandaling matining ang kristal na tubig sa lawa, kapagkuwa’y

nagsising-sing at umaalimbukay
Di mo pansin ang lagaslas ng hanging pumupukaw
sa mga bulaklak ng tinataluntong landas
pababa
sa gumuhong kutang nakaumang sa ating pakikibaka

Curva pericolosa Rimanere sul sentiero

Sa gitna ng luho’t yamang naipon sa mga mariwasang palasyo nina Duke Serbelloni
at iba pang mga “ibong mandaragit”

Huwag ka raw lumihis
lumiko
lumukso-lukso,
banyagang lumuluha kahit walang mata

Sandaling matining, kapagkuwa’y umaalong maharot—nagbabago sa kisap-mata!
Huwag lumipat o magbago, dayuhang lumalakad kahit walang paa—mapanganib daw

Lawang tahimik, mahinahon, salaming matining
ngunit sa muling paglingon umaalimbukay--
ngunit di mo alintana habang umaakyat ka
upang maabot ang yelo’t ulap sa bagwis ng himpapawid

Sa hardin ng rosas sa grotto nakaluklok ang ispiritu ng mga Romanong sundalo’t alipin ni Pliny, istoryador—
Abo ni…