ALINGAWNGAWALINGAWNGAW SA PINAGLAHUANG BUMANGON SA BANGUNGOT


Habang nasadlak sa bungang-tulog na laging pakain
Walang patumanggang laging luha rin ang inumin
Di-binyagang narahuyo sa kapilas ng langit

Damn damn, damn the insurrectos!
Cross-eyed kakiac ladrones!
Underneath the starry flag
Civilize ‘em with a krag
And return us to our own beloved homes.

Tiklop-tuhod ang babaylang nasumpungang nagdarasal
Kahit pikit natuklasan sa apoy at lagim ang biyayang kariktan
Buhanghang kaya’t daig ng munting siksikan

Damn, damn, damn the Filipinos!
Underneath the starry flag
Civilize ‘em with a krag....

Bulong ng paglililo’y nasa kagandahang humihimok--
Dinggin si Rizal: “sa dahas dahas din ang sagot
kapag bingi sa katwiran” kaya’t ilag at sugod habang bumubugso

Damn, damn, damn the insurrectos!
Civilize ‘em with a krag....

Kaya bumangon sa pagkaburol, O Giliw ng Lagim,
Bumalong sa bangungot upang muling kandungin
Nalugmok sa poot at pighati ngunit ngayo’y umiigting
Sumusugbang hibo’t buhawi ng kapilas na langit

Sukdang mawarat mabulusok matarok lamang ang hulo’t luwasan

....And repel the barbarian Yankees to their beloved homes!


--ni E. SAN JUAN, Jr.

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

NOBELA NI EFREN ABUEG, HUWAG MONG SAKYAN ANG BUHAWI!--Kritika ni E. SAN JUAN, Jr.