Posts

Showing posts from April 8, 2012

PARANGAL KAY CHERITH DAYRIT-GARCIA, KA LEONY

Image
PANAMBITAN / ELEHIYA

ni E. SAN JUAN, Jr.
__________________________

(In Memoriam: Maria Theresa “Cherith” Dayrit-Garcia (1957-2000)Nakahimpil kami noon pansamantala kina Helen nang mabalitaang nangyari nga—
ang dating ng balita'y pagkagulat
sandaling sumalisi ang di pagkapaniwala
sumapot ang lagim at bigat ng panghihinayang....

Nabuwal ka noong 16 Hulyo 2000 sa sitio Bagis, baryo Napoleong, Isabela--
di katulad dito sa hardin ng Root Glen, dating lupaing inaruga ng tribung Oneida,
doo'y tiyak na masukal madawag hitik sa anumang maaaring tumubo
sagana sa araw hayup ganda--kahit ano'y mabubuhay doon sa gubat--

Ngunit bawat kurba ng landas dito'y nagpapagunita ng iyong pagkamatay....

Mariing bira tila matinding sampal
Kumikirot pa rin hanggang ngayon
Di matiis hanggang utak ay namanhid

Sa burol mo'y nagpugay ang madla maraming kasama mula sa Macliing at iba't ibang
dako ng kapuluan
Taos-pusong parangal sa iyong k…