Posts

Showing posts from January 1, 2012

The U.S. War of Terror in the Philippines and the Moro People's Struggle for Liberation | Critical Analysis |Axisoflogic.com

PANAHON AT LUGAR NG PAKIKISANGKOT

Image
PANAHON AT LUGAR NG PAKIKIBAKA: Makabagong Parabula

ni E. SAN JUAN, Jr.Sa buntot ng barikada nagtago tayo’t kumalas….
Maalikabok sa lansangang tinahak at tinalunton—
(Sariwa pa ang gunita ko hanggang ngayon)

Sino’ng humahabol sa atin?

Nakadikit ang kaluluwa’t laman, kinulapulan ng libag
at pawis at usok ng Molotov cocktail at tear gas….
Walang tubig sa bato walang awa ang isinumpang lugar na ito---walang pakialam o panghihimasok….

Ahas na gumagapang sa bitak….
May bukal kaya sa singit ng mga bato?
Lagaslas ng bukal huni ng ibon sa sangang nakalupaypay

Sino’ng sumusunod sa atin? Dinig mo ba ang yabag?

Nagtatakbo tayo palayo sa panganib, palayo sa kilabot
Umurong sa madlang humugos sa Plaza, umatras
ngunit lumingon sa magkabila, maingat….

Di ba ikaw at ako lamang ang tumakas, walang iba pa,
ngunit sino ‘yang humahangos sa tabi mo?

Anong hayup ang gumagapang sa bitak?
Hindi patak ng ulan o kaluskos ng bayawak sa muhon
Hindi lagaslas ng batis o awit ng talahib na sinusuklay ng
mabiyayang daliri…