Posts

SEMIOTIKA NI CHARLES SANDERS PEIRCE--Maikling Introduksiyon ni E. San Juan, Jr.

Image
KAHULUGAN, KATOTOHANAN, KATWIRAN:PAGPAPAKILALA SA SEMIOTIKA NI CHARLES SANDERS PEIRCE

Panayam ni E. San Juan, Jr.

Tanyag sa buong mundo si Charles Sanders Peirce, Amerikanong dalubhasa sa pilosopiya’t agham (1839-1914), bilang imbentor ng “pragmatismo,” isang metodong sumisiyasat sa proseso ng pagpapakahulugan. Bagamat pantas sa maraming agham, hindi siya nabigyan ng permanenteng posisyon sa akademya dahil sa labag-sa-kumbensiyonal na pamumuhay. Liban na sa maliit na pulutong ng mga kolega tulad nina William James at Josiah Royce, halos walang kumilala sa kanyang galing at dunong noong siya’y buhay. Ngayon na lamang tanggap na siya marahil ang pinakaimportanteng pilosopong nabuhay sa Amerika. Malaki ang impluwensiya niya sa mga modernistang paham tulad nina Bertrand Russell at Ludwig Wittgenstein, bukod sa makatas na ambag sa malawak na larangan ng lohika, astrophysics, lingguwistika at  semiotika.

Halos di nababanggit sa talambuhay ang progresibong paninindigang pampulitika ni Peirce.…

BAKAS: Dalumat ng Gunita't Hinagap, Memorya ng Kinabukasan--Tula ni E. San Juan, Jr.

Image
BAKAS:  Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan
— ni  E. SAN JUAN, Jr.AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944)

Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala Pook na binagwis ng alaala’t pag-aasam Tumatawid sa agwat/puwang ng panahong gumugulong sa buhangin Nakalingon habang dumudukwang sa agos ng alon— anong kahulugan ng pagsubok at pangakong itinalaga ng panahon?  Tayo ba ang umuugit sa daluyong ng kapalaran?
Lumilihis sa bawat liko, sa bawat sandali nag-iiwan ng bakas ang katawan Sa bawat sulok, matatagpuan ang uling/alabok ng buong kasaysayan— Bumabagtas sa bawa’t yugto ang tunggalian ng uri, saan kang panig makikisangkot, kaya kailangang magpasiya Upang masunggaban ang sungay ng tadhana, ikawing ito  sa ating adhika’t pangangailangan ng komunidad— Tanong mo’y saan? Sagot ko’y kailan?  Bibingka ng hari, di mahati-hati….
Tuwing umaga’y nalalanghap ang anghot ng ihi’t dumi ng kabayo      sa kuwadra ng San …