KALATAS MULA SA ANGHEL NG ANUNSIYASYON


...huwag nang banggitin pa ang pinakamasahol na droga—ang ating sarili—na ating sinususo kapag tayo’y nag-iisa.

----WALTER BENJAMIN…walang anu-ano'y nasaling ng kung anong bagwis anong pakpak
napagulantang nagtaka't namangha
kapagkuwa'y nakuhang tumabi sa matimtimang kaulayaw at bumulong….

Mahal, hindi ko malaman kung naibahagi ko na sa iyo ito:
Nais kong malaman mong iniibig kita--
Nais kong mabatid mong minamahal kita--
Alam mo na ba ito? batid mo na ba ito?
Naulinigan mo ba ang sinabi ko? Nasagap mo ba ang pagtatapat ko?
Naunawaan mo ba ang mensahe ng pagsuyong ito?
Naintindihan mo ba ang kahulugan ng mga salita ko?
Natalos mo ba o di-natulusan ang patalastas na ito?
Wala kang kibo kaya di ko mawari kung nagagap ang isinaad ng wika--
Hindi ko mawatasan kung nagpugad sa dibdib ang naisiwalat--
Wala kang imik kaya di ko matanto kung natatap mo ang naipahiwatig--
Aywan ko kung natarok mo ang kahulugan ng mga pangungusap--
Aywan ko kung nasakyan mo ang katuturan ng habiling ito--
Aywan ko kung nagkahulihan tayo at napunan ang pagkukulang--
Naramdaman mo bang lumapit at pumasok ang dila ko sa tainga mo?

Di ko alam ngunit nais kong ipaalam sa iyo bago magpaalam, Mahal—
Sa salamin napansin kong may ngiti kang mahiwaga’t mataimtim
(…pumapagaspas na't handang lumipad pumaimbulog…)
Nahigingan kong
Kahit gaano kagaang itong tadhana, anong bigat naman ang nagpupumiglas
Sa iyong sinapupunan… Mahal, magpaunlak ka na upang ang kabiyak
Ay di maghinala sa pagtatalik na siya lamang makapagliligtas….


-- ni E. SAN JUAN, Jr.

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

NOBELA NI EFREN ABUEG, HUWAG MONG SAKYAN ANG BUHAWI!--Kritika ni E. SAN JUAN, Jr.