Posts

Showing posts from September 9, 2012

KALIGRAMATIKANG SINING --E. San Juan, Jr.

Image
KALIGRAMATIKANGSINING: Daluyang Hinabi sa Pasumalang Damdamin at Dalumat
1.Makulimlim sa Perlas ng Silanganabot-tanaw ng bulag na Lumad nagulatsa pagsabog ng agilangmisilkidlat ng bituinguhit ng kulog
2.Pagputok ng buwitreng drone paano ipaliliwanag sa nagdilim na utak nina BurgosCadapanEmpenoOlaliaAlejandroKumander Posa Itulad sa bathalang nagbitiw ng lubid ng pangakong bumibigti
3.Sinikangan ng baril ang panga ng bilanggo bago buhusan ang nakasaplot na mukha ng binansagang teroristaAnong ibinabadya ng masalimuot na bugtong ng kasaysayan?
4.Mula sa usok ng masaker sa Mendiola22 Enero 1987 nagkahugis ang mga kaluluwangnabitag ng kapalarang naligwak
5.Salamisim mula sa duguang alkitran sa harap ng Malakanyanmulto ng lumipaslumuksong kamandag sa sayaw ni Salomegunam-gunam ng pugot na ulo ng propetang dinukot atpinaslang
6.Di na daklot sa kamao ang tapyas na anting-antingtumikom-bumukataktika’t istratehiya ng pagkakataon di masusubok ang bisang baka-sakaling hakbangsa isang pukol ng dais
7.Sinamp…
Image
DIWATA    BABAYLAN

Ni E. San Juan, Jr.Nasilayan kang nakahiga sa bato ng dalampasigan
Balatkayong hinubad  hinimay ng amihang bumubulong--
Malikmata? O singaw ng magayumang pangako’t pag-asa?

Nasilip ko sa hiwa ng dibdib ang silahis ng matang nilambungan….
Alimpuyo ng damdamin sa Oktubre ng ulilang kaluluwa
Kalansay ng naglahong aliw “sa pagkatimawa ng mga alipin”—

Bulang kislap sa guniguni ang lumagos sa hiblang hawla ng iyong buhok
Kapagkwa’y lumusong ka sa lagim at dahas ng ligalig
Binalangkas ang gubat at bundok, kaulayaw ang masang dumamay

Mabighaning paraluman, saang likong landas ka naghihintay?

Mula sa usok ng nagliliyab na lungsod bumangon ka
Yakap ang katawan ng mga dukha’t aliping pinagsamantalahan--
Sa guho ng lungsod nalugmok ang gunita ng tipanang inaasam….

Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot, pulang tala’y nakatanod
Patnubay sa tadhanang iniluwal sa matris ng budhi’t utak--
Silakbo ng pangarap sa Nobyembre ng nagluksang kaluluwa…

Mapanuksong paraluman, saang likong daan ka nag-aaban…