DALIT NI BALAGTASHAHAMAKIN LAHAT, MASUNOD KA LAMANG
Sa pagkakataong ito, Pebrero 14, 2006, Tamuneneng ko:

“Dini sa dibdib ko na nahihilahil…
nasa aking puso’t doon humihimbing”

Ngunit bakit pa itatawid itong kapalaran
“At lahat ng hirap pag-aralang bathin”

Kung anumang layo, “kung ating ibigin
daig ang malapit na ayaw lakbayin”?

Gayundin ang sugat na kung tinanggap
di daramdamin ang antak
Ngunit kung umayaw o di payag
galos lamang ay magnanaknak—

Ay, d’yos ko, ay, Tamuneng ko,

tanggapin ma’y sukdulang nagnanaknak!-- ni E. San Juan, Jr.

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

NOBELA NI EFREN ABUEG, HUWAG MONG SAKYAN ANG BUHAWI!--Kritika ni E. SAN JUAN, Jr.