Pangalawang Pagsubok: "Instant Eros"--E.San Juan, Jr.


KAYA PINALAYAS SA HARDIN: Sinamantalang Ulayaw
Habang pinakikiramdaman ang ngiti sa matang pumilantik
Hinagka’t sumimsim
Saglit lamang

Luwalhating kay tamis sumisirit
Saglit lang

Nanuot sa bawat himaymay lubos labis
Saglit lang

Nangalisag sa bangis ng kalmot at kagat
Saglit lamang

Sagad-sagad sumisidhing labis lubos
Saglit lang

Umabot sa kasukdulang putok ng nasa sa laman
Lumbay ng paalam sa pagkaalam

Minsan lamang ang salagimsim

Kaluluwa’y nagkabuhol-buhol sa braso’t binti
Sa lalamunan anong hapdi’t pait

Kusang-loob na pagtatalik mula sa paraisong
Bagamat walang kamataya’y tinalikdan

Saglit lamang

Ay naku, muling hagkan
Apoy ng halik walang taros walang awa kung saan-saan
Walang katapusan

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

ALEJANDRO G. ABADILLA: Memorabilia & Pagpupugay--E. SAN JUAN, Jr.