Monday, November 02, 2009

KAYA PINALAYAS SA HARDIN: "INSTANT EROS"


KAYA PINALAYAS SA HARDIN: Sandaling UlayawHinagka’t sumimsim

Saglit lamang

Luwalhating kay tamis

Saglit lang

Nanuot sa bawat himaymay lubos labis

Saglit lang

Nangalisag sa kalmot at kagat

Saglit lamang

Sagad-sagad sumisidhing labis lubos

Saglit lang

Umabot sa kasukdulang putok ng nasa sa laman

Lumbay ng paalam sa pagkaalam

Minsan lamang

Kaluluwa’y nagkabuhol-buhol sa braso’t binti

Sa lalamunan anong hapdi

Saglit na pagtatalik mula sa paraisong

Bagamat walang kamataya’y tinalikdan

Saglit lamang

Ay naku, muling hagkan

Apoy ng halik kung saan-saan

Walang katapusan


--E. San Juan, Jr.

No comments: