SINING KONSEPTUWAL #2 ni E. SAN JUAN, Jr.

LAMUYOT NG LIBOG  -- 

tulang konseptuwal ni E. San Juan, Jr.

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

ALEJANDRO G. ABADILLA: Memorabilia & Pagpupugay--E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.