Sunday, November 24, 2013

TULA--Depinisyon, halimbawa--ni E. San Juan


TULA
ABA

                                ALIMURA

                                                                                          ANAS

                                                           ALINGAWngaw
Ay      ay       ay

      L I 
              K A 
                        B O K

No comments: