ULIKBA & at iba pang tula--E. SAN JUAN, limbag ng UST Publishing House (2013) BAGONG LIBRO NG MGA TULA NI E. SAN JUAN, Jr. 
UST Publishing House, 2013

ULIKBA at iba pang tula ay kalipunan ng mga bagong tula ni E. SAN JUAN, Jr., dating propesor sa English & Comparative Literature, Unibersidad ng Pilipinas; kasalukuyang emeritus propesor sa English, Comparative Literature & Ethnic Studies, Washington State University at University of Connecticut. Dating fellow ng W.E.B. Du Bois Institute, Harvard University, siya ngayon ay fellow ng Harry Ransom Center, University of Texas, Austin. Naging visiting professor of American Studies sa Leuven University, Belgium;  sa National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan; Trento University, Italya; at sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City.

Mula pa noong dekada 1960 nang katulong siya ni Alejandro Abadilla sa PANITIKAN, lumabas ang apat na libro niya ng mga tula; sinipi mula roon ang nakalakip sa Alay sa Paglikha ng Bukang-Liwayway (Ateneo University Press). Sumunod ang Sapagkat Iniibig Kita at iba pang tula (University of the Philippines Press), Sutrang Kayumanggi, Mahal Magpakailanman, Diwata Babaylan, at Bukas Luwalhating Kay Ganda  (konsultahin sa: amazon.com, lulu.com, createspace.com at sa Website ng Philippines Cultural Studies Center.

Sa perspektiba ng bagong milenyo, Ulikba at iba pang tula ay katibayan ng patuloy na pagsisikap ni E. SAN JUAN, Jr. sa proyektong nailunsad noong sumiklab muli ang kilusan tungo sa mapagpalayang demokratikong pambansa: ang mapangahas na pagsubok sa pagbabanyuhay ng panitikang Filipino at pagsulong ng mapagpalayang sining sa Pilipinas at sa buong daigdig sa pamamagitan ng wika ng sambayanang bumabangon at naghihimagsik.

Ilang bagong libro ng awtor:  Working Through the Contradictions (Bucknell),  In the Wake of Terror (Lexington), US Imperialism and Revolution in the Philippines (Palgrave), Balikbayang Sinta: E. San Juan Reader (Ateneo), From Globalization to National Liberation (U.P. Press), Toward Filipino Self-Determination (SUNY), Critique and Transformation (Mellen), Rizal In Our Time (Revised Edition; Anvil) and Critical Interventions (Lambert).----###

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

ALEJANDRO G. ABADILLA: Memorabilia & Pagpupugay--E. SAN JUAN, Jr.