BALINTUNAY

HINUHA’T  MUNGKAHING  BALINTUNAY

Ni  E. SAN JUAN, Jr.


1.  Katulad ng propetang sumulat sa buhangin hinuhulaan ang gayuma ng babaeng lumagda ng kababalaghan

2.  Sa sulong umaandap nagkristal ang uling sa tuminding kislap ng diyamante

3.  Iminungkahi na ang tumpak na landas ay isang lubid na bahagyang nakaangat sa lupa upang tisurin ka imbes na gabayan at ugitan

4.  Sa unang pagkanulo ang sakit dito’y hindi sumusuob sa luwalhating darating  kaya di nalililiman ng ligayang taksil sa bawat sandali umula’t umaraw man

5.  Maraming lugar na mapagsisilungan ngunit isa lamang ang pook ng katubusan bagamat maraming paraan ng pagtubos at pagkanlong

6.  Pagkatapos ng unang pagtataksil  nasulyapan  natin sa entablado ang ngiti ng dalaga sa kanyang irog habang nagmunukalang inireserba ang isa para sa iyo  Ay naku  nuynuyin na lamang ang sisteng ito

7.  Naglalaro pa lamang ang mga hayop sa bakuran ng mangangaso di na makatakas ang mga usa gaano man kabilis ang kanilang pagmamadaling lumigpit sa gubat

8.  Isang dipa lamang ang layo ng batis sa uhaw ng katoto subalit nagdalawang-loob kaya sa kabila ng hinala kapwa mauutas silang dalawa

9.  Bawat pag-aari’y nakaw ngunit sino ang mag-aangkin ng regalo sa sinta at ang sakripisyo sa mga naglalaway na bulto’t santong pinipithaya

10.  Walang kawawaan  sa taglay na kapalaran, magbabangon ang dayukdok na alipin samantalang umiilag/lumilihis sa tumbalik at balighong arangkada ng tadhana

11.  Natuklasan sa buntot ang ulo ng sabwatan hanggang  hamog sa talulot ang umaasong patak ng luha sa mulagat na nagsuplong

12.  Mabuti pang magdusa kaysa pagmalupitan ang kapwa kaya niyakap ng pilosopo ang kabayong binugbog sa Torino

13.  Malas ang mahuli ka sa bilang na ito bukas makalawa’y muntik-muntikanang karamay ka sa di maiiwasang  sakuna

--E. SAN JUAN, Jr.

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

ALEJANDRO G. ABADILLA: Memorabilia & Pagpupugay--E. SAN JUAN, Jr.