Saturday, May 23, 2009

A HOMAGE TO CRISPIN BELTRAN, PROLETARIAN LEADER OF THE FILIPINO MASSES
PAMANA NI KASAMANG CRISPIN BELTRAN, BAYANI NG ANAK-PAWIS

ni E. San Juan, Jr.
Kinabukasang ligtas sa barbarismo ng Kapital –

Maari, Oo, pagkat ninanais, ninanasa, minimithi, pinapanaginip....

Sang-ayon kami, Ka Bel, kinakailangan ang binabagong daigdig

Na sumasalubong sa iyong pagtawid sa kabilang ibayo: Mabuhay ka!

No comments: