A HOMAGE TO CRISPIN BELTRAN, PROLETARIAN LEADER OF THE FILIPINO MASSES
PAMANA NI KASAMANG CRISPIN BELTRAN, BAYANI NG ANAK-PAWIS

ni E. San Juan, Jr.
Kinabukasang ligtas sa barbarismo ng Kapital –

Maari, Oo, pagkat ninanais, ninanasa, minimithi, pinapanaginip....

Sang-ayon kami, Ka Bel, kinakailangan ang binabagong daigdig

Na sumasalubong sa iyong pagtawid sa kabilang ibayo: Mabuhay ka!

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

ALEJANDRO G. ABADILLA: Memorabilia & Pagpupugay--E. SAN JUAN, Jr.