JANUARY 2009 HAPPENING

“GLOBAL CRISIS, WAR, AND THE ACADEME”

DELIA AGUILAR
E. SAN JUAN, JR.
guest speakers

12 January 2009
10 am, CAL New Bldg. Rm 201

- Congress of Teachers/Educators for Nationalism and Democracy (CONTEND-UP)

Comments

Popular posts from this blog

TUNGKOL SA USAPIN NG WIKANG PAMBANSA PARA SA PILIPINAS--ni E. SAN JUAN, Jr.

INTRODUKSIYON KAY EFREN ABUEG--E. San Juan, Jr.

ALEJANDRO G. ABADILLA: Memorabilia & Pagpupugay--E. SAN JUAN, Jr.