Posts

Showing posts from March 14, 2021

ANG TAGUMPAY NI MARIA LORENA BARROS

Image
  ANG TAGUMPAY NI MARIA LORENA BARROS [18 MARSO 1948-23 MARSO 1976] Tulang pagpupugay ni E. San Juan, Jr. Punglong sumabog-- Simbuyo ng paghihimagsik! Ipinagkaloob mo ang iyong metalikong kaluluwa sa dapog ng rebolusyon Di kailangan ang uling ng pagdadalamhati Di dapat mamighati Tilamsik ng dugo Sa sugatang himaymay ng iyong dibdib umapoy, sumigid Ang umaasong adhika: Kaluluwa mo'y masong dudurog sa tanikala ng kadiliman Sumagitsit, napugnaw-- Sa lagim ng iyong pagkatupok, titis ng hininga mo'y Di tumirik, di nagsaabo.... Ang pasiya mong lumaban ay nagbaggang tinggang umagnas, lumusaw sa anumang  balakid. Kailangang magpatigas Dapat maging bakal-- Hindi ginto o pilak-- Ang kaluluwa upang sa sumusugbang lagablab ng pag-usig sa kabuktutan Pandayin ang katawan ng ating pagnanais Pandayin ang pinakamimithing kalayaan Pandayin ang liwanag ng kinabukasan. [Mula sa  E. San Juan, ALAY SA PAGLIKHA NG BUKANG-LIWAYWAY (Ateneo University Press, 2000,