Posts

Showing posts from October 28, 2012

PATUNGONG ANTARTIKA (rebisado)--E. SAN JUAN, Jr.

Image
PATIANOD SA AGOS NG  DAGAT PATUNGONG ANTARTIKA Ayon sa pantas, walang bago sa ilalim ng araw, ang nagawa'y gagawin muli     at ang nangyari na'y masasaksihan muli, lahat ay nasa kahinugan. Ano pa ang isasakatuparan sa gulang na ito? Buhay ay isang biro, magaan o mabigat, mapait o maanghang.... Ang katalagahan ay di kapani-paniwala, kakatwa, nakamamangha. Ngayon at sa oras ng paglisan, ipanalangin sa kalikasan ang mga inulila't        iniwan. Matanda ka na't maraming kapanahon ay lumisan na, tumugpa na     patungong Antartika. Kaya di katakatakang umarte kang baliw, hibang, kulang-kulang.... Nakapaligid ang mga multo ng lumipas, mga kaluluwang nanunukso. Humihingi ako ng sagot ngunit di ako binigyan.... Ngayon at sa oras ng paglisan, ipanalangin sa babaylan ang mga inulila't     iniwan. Hinanap ko ngunit di ko natagpuan--baka pinuslit ng tusong  mangkukulam O ng aninong kaharap ko sa salamin, kakakambal o katukayo.... Kung nagkasala, patatawarin ka raw, 'yo

TUNGO SA ANTARTIKA--tula ni E. San Juan, Jr.

Image
DESAPARECIDONG PATIANOD SA DAGAT  PATUNGONG  ANTARTIKA Ayon sa pantas, walang bago sa ilalim ng araw, ang nagawa'y gagawin muli at ang nangyari na ay masasaksihan muli, lahat ay nasa kahinugan. Ano pa ang isasakatuparan sa gulang na ito? Buhay ay isang biro, masela't mabigat, mapait at maanghang.... Ang katalagahan ay di kapani-paniwala, malimit nakamamangha. Ngayon at sa oras ng paglisan, ipanalangin sa kalikasan  ang mga     '          inulila't iniwan.   Matanda ka na't maraming kapanahon ay lumisan na, tumugpa na     patungong Antartika. Kaya di katakatakang umarte kang baliw, hibang, kulang-kulang.... Nakapaligid ang mga multo ng lumipas, mga kaluluwang di makatulog. Humihingi ako ng sagot ngunit di ako binigyan.... Ngayon at sa oras ng paglisan, ipanalangin sa babaylan ang mga        inulila't  iniwan. Hinanap ko ngunit di ko natagpuan--baka pinuslit ng tusong mangkukulam O ng aninong kaharap ko sa salamin, kakakambal o katukayo...