Posts

Showing posts from November 1, 2009

Pangalawang Pagsubok: "Instant Eros"--E.San Juan, Jr.

Image
KAYA PINALAYAS SA HARDIN: Sinamantalang Ulayaw Habang pinakikiramdaman ang ngiti sa matang pumilantik Hinagka’t sumimsim Saglit lamang Luwalhating kay tamis sumisirit Saglit lang Nanuot sa bawat himaymay lubos labis Saglit lang Nangalisag sa bangis ng kalmot at kagat Saglit lamang Sagad-sagad sumisidhing labis lubos Saglit lang Umabot sa kasukdulang putok ng nasa sa laman Lumbay ng paalam sa pagkaalam Minsan lamang ang salagimsim Kaluluwa’y nagkabuhol-buhol sa braso’t binti Sa lalamunan anong hapdi’t pait Kusang-loob na pagtatalik mula sa paraisong Bagamat walang kamataya’y tinalikdan Saglit lamang Ay naku, muling hagkan Apoy ng halik walang taros walang awa kung saan-saan Walang katapusan

KAYA PINALAYAS SA HARDIN: "INSTANT EROS"

Image
KAYA PINALAYAS SA HARDIN: Sandaling Ulayaw Hinagka’t sumimsim Saglit lamang Luwalhating kay tamis Saglit lang Nanuot sa bawat himaymay lubos labis Saglit lang Nangalisag sa kalmot at kagat Saglit lamang Sagad-sagad sumisidhing labis lubos Saglit lang Umabot sa kasukdulang putok ng nasa sa laman Lumbay ng paalam sa pagkaalam Minsan lamang Kaluluwa’y nagkabuhol-buhol sa braso’t binti Sa lalamunan anong hapdi Saglit na pagtatalik mula sa paraisong Bagamat walang kamataya’y tinalikdan Saglit lamang Ay naku, muling hagkan Apoy ng halik kung saan-saan Walang katapusan --E. San Juan, Jr.