Posts

Showing posts from July 21, 2013

POSTKONSEPTUWAL NA TULA, KONSEPTUWALISTANG SINING/DISKJURSO ni E. SAN JUAN, Jr.

Image
SINALANG SALAWIKAIN NG SALARING NAGKASALA Sa Labintatlong Maniobra sa Larangan ng Pakikipagsapalaran [Pagsubok sa Paglikha ng Post-Konseptuwal na Diskurso]  [Sinangla, binalasa't nilustay bago umagpang ang salarin ng wika sa paglinlang at pagdispalko sa kasaysayan, ayon sa tagubilin ni Felix Razon:"Ilang hagkis o pukol ng dais ay hindi makawawalis sa istratehiya ng pagbabakasakali....”] ni E. SAN JUAN, Jr. _____________________________________________________________ PAUNAWA TUNGKOL SA KONSEPTUWAL NA SINING/PANITIKANG                 POST-KONSEPTUWAL     Simula pa noong kilusang avantgarde ng suryalismo, Dada, konstruktibismo, Fluxus, Oulipop ng nakalipas na siglo--mababanggit sina  Duchamp, Beckett, Gertrude Stein, Joyce, Brecht, John Cage, atbp.--ang pagyari ng anti-ekspresibong akda ay di na bagong balita. Nawasak na ang lumang kategorya ng genre at dekorum sa estilo, pati na rin ang kaibahan ng mga midya o instrumento sa pagpapahayag (pinta, musika, salita). Di mapanlikh

SINALANG SALAWIKAIN--E. San Juan, Jr.

Image
SINALANG SALAWIKAIN NG SALARIN NA NAGKASALA   Sa Labintatlong Maniobra sa Larangan ng Pakikipagsapalaran   (Unang Borador)  [Sinangla, binalasa't nilustay bago umagpang ang salarin ng wika sa paglinlang at pagdispalko sa kasaysayan, ayon sa tagubilin ni Felix Razon:"Ilang hagkis o pukol ng dais ay hindi makawawalis sa istratehiya ng pagbabakasakali....”] ni E. SAN JUAN, Jr. ___________________________________________________________________ LARO 1 Ang kapalaran di mo man hanapin, dudulog     at lalapit kung talagang atin Nasa kaluluwa ang awa, nasa katawan ang gawa Taong di makuhang sumangguni, may dunong ma'y namamali Ang lubid ay nalalagot kung saang dako marupok Sa kapipili-kapipili, katagpu-tagpo ay bungi Anumang iyong gawin, makapito mong isipin Isa man at sampak, daig ang makaapat Anumang tibay ng piling abaka ay walang silbi kapag nag-iisa Mabigat ay gumagaan kung ating pinagtutulung-tulongan Ang mabuting gawa kahit walang bathala, kinalulugdan ng