Posts

Showing posts from October 2, 2016

PARA KANINO TUMUTUGTOG BONG BONG BONG

Image
  BONG BONG  BONG —  PARA KANINO — BONG  BONG —TUMUTUGTOG? [Pagmumuni-muni ng isang matandang magulang] ni E. San Juan, Jr. Ewan ko’t nalimutan ko na’ng 50,000 libong mamamayang inaresto simula ideklara ang martial law Ewan ko’t nalimutan ko ang baho’t nakasusukang selda sa Fort Bonifacio Ewan ko ba’t nalimutan ko ang bagsik ni Lt. Arturo Castillo ng Constabulary Anti- Narcotic Unit nang dakpin si Liliosa Hilao, edad 21 anos, noong April 1973 Binugbog ginahasa’t pinatay si Liliosa—Ay, ewan namin, sabi ng militar kina Alice at Josefina Hilao Hindi ko na maalala na inabuso rin ang magkapatid Amaryllis at Josefina  Hindi ko maalala kung si Santiago Arce, Katolikong lider ng magsasaka sa Abra, ay kasangkot sa NPA—iyon ang bintang Hindi ko maalala kung apat na araw siyang tinortyur bago barilin noong 7 Setyembre 1974 Sumigaw at tumiling nakatutulig habang kinukulata ang mukha’t katawan Wala akong gunita sa paghuli kina Fr. Manuel Lahoz a