Posts

Showing posts from August 20, 2017

BAKAS: Dalumat ng Gunita't Hinagap, Memorya ng Kinabukasan--Tula ni E. San Juan, Jr.

Image
BAKAS:  Dalumat ng Gunita’t Hinagap, Memorya ng Kinabukasan — ni  E. SAN JUAN, Jr. AVENIDA RIZAL, STA. CRUZ (1938-1944) Buhay ay pakikipagsapalaran, lihis sa iyong pagnanais o pagnanasa Pook na dinatnan ay hindi nakaguhit sa dibdib, balintunang hinala Pook na binagwis ng alaala’t pag-aasam Tumatawid sa agwat/puwang ng panahong gumugulong sa buhangin Nakalingon habang dumudukwang sa agos ng alon— anong kahulugan ng pagsubok at pangakong itinalaga ng panahon?  Tayo ba ang umuugit sa daluyong ng kapalaran? Lumilihis sa bawat liko, sa bawat sandali nag-iiwan ng bakas ang katawan Sa bawat sulok, matatagpuan ang uling/alabok ng buong kasaysayan— Bumabagtas sa bawa’t yugto ang tunggalian ng uri, saan kang panig makikisangkot, kaya kailangang magpasiya Upang masunggaban ang sungay ng tadhana, ikawing ito  sa ating adhika’t pangangailangan ng komunidad— Tanong mo’y saan? Sagot ko’y kailan?  Bibingka ng hari, di mahati-hati…. Tuwing um