Posts

Showing posts from February 26, 2012

PARABULA NG PAKIKIBAKA ni E. SAN JUAN, Jr.

Image
PARABULA NG PAKIKIBAKA Ni E. SAN JUAN, Jr. Sa bunto't ng barikada nagtago tayo't kumalas... Maalikabok sa lansangang tinahak at tinalunton— (Sariwa pa ang gunita ko hanggang ngayon) Sino'ng humahabol sa atin? Nakadikit ang kaluluwa't laman, kinulapulan ng libag at pawis at usok ng Molotov cocktail at tear gas... Walang tubig sa bato walang awa ang isinumpang lugar na ito---walang pakialam o panghihimasok... Ahas na gumagapang sa bitak... May bukal kaya sa singit ng mga bato? Lagaslas ng bukal huni ng ibon sa sangang nakalupaypay Sino'ng sumusunod sa atin? Dinig mo ba ang yabag? Nagtatakbo tayo palayo sa panganib, palayo sa kilabot Umurong sa madlang humugos sa Plaza, umatras ngunit lumingon sa magkabila, maingat... Di ba ikaw at ako lamang ang tumakas, walang iba pa, ngunit sino 'yang humahangos sa tabi mo? Anong hayup ang gumagapang sa bitak? Hindi patak ng ulan o kaluskos ng bayawak sa muhon Hindi lagaslas ng batis o aw