Posts

Showing posts from December 30, 2007

ANG TATLONG TUKSO/ THE THREE TEMPTATIONS

Image
ANG TATLONG TUKSO (Translation of THE THREE TEMPTATIONS) “Anong kamatayan ang nais mo?” Tanong ng babae: “Isang pagkasirang tanso na nagbubukas Ng isang kumbento para sa puso; o kaya Isang batas na pahintulot para sa isang higante, isang pinilakang pagpanaw; O iyong uring dapat pagsikapang matamo; Isang sakramento, isang paglisang ginintuan?” Ay lintik, paano makapipili ang may pakay? Lagi na lamang may sumisingasing na apoy-- Sa aking leeg gumagapang ang salamander! Ngunit dito sa matatag na larangan, Lupang kinabuwalan ng mga magiting na mandirigma, Ang mga dwende’y umaawit ng isang tumbagang himnong handog sa iyo. Subalit kung maaari lamang sana’y makalikha ako para sa sarili Ng isang ulo ng higante, malayo sa pangungulila’t pag-iisa-- Oo, totoong aapaw ang tawa ng nimpa ng dagat At malulunod ang aking pinilakang libingan. Sapagkat ito’y tadhana Mula sa bangin, sa pagitan ng matatarik na bundok Na nagdudulot sa atin ng bagwis na sadyang akma sa peregrinasyon.

JOUISSANCE / LIBOG--A Video Performance

Image