Posts

Showing posts from February 24, 2008

MULA SA PAGKAKATAPON SA BABILONYA-USA

Image
BUKAS, MAY-NILAD! ni E. SAN JUAN, Jr. “By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept when we remembered Zion….” ---PSALM 137 Mula kay Ka Alegria, pasalubong ang cancion ng sosyalistang pakikibaka sa Venezuela, kalugod-lugod na balitang ipinaabot mo bilang balik-bayan-- Bagamat sinagkaan hinarang, patuloy ang agos ng Revolucion Bolivariano sa lupang binusabos ng imperyalistang dayuhan unti-unting bumabangon…. Sana’y magtagumpay ang mga makatarungan Habang dito sa Babilonya kami’y nakadukwang sa ilog, naghihintay tumatangis sa paggunita ng lupang tinubuan—kailan tutubusin? Paano namin isasatinig ang awit ng Panginoon sa bayang ipinagtapunan? Paano magdudulot ng tuwa sa pangungulila nang tangayin ng estranghero? Panalangin nating magtagumpay ang mga makatarungan Nakaupo sa pampang ng ilog Babilonya, lumuluha tumataghoy tangay ng agos kimkim ang alaala ng naiwang tahanan… bumabalik sa panaginip ang lupang sinakop bansang nagkawatak-watak