Posts

Showing posts from April 24, 2016

LAGDA NI ANDRES BONIFACIO -- Sanaysay ni E. San Juan, Jr.

Image
LAGDA NI  ANDRES BONIFACIO:  Paghamon sa Tadhana, Himagsikan, at Pagtupad sa Kapalaran ng Sambayanang Pilipino ni E. SAN JUAN, Jr. Professorial Lecturer, Polytechnic University of the Philippines Katakutan ang kasaysayan sapagkat walang lihim ang maitatago sa kanya.  --GREGORIA DE JESUS Ganyan si Pilosopong Tasyo [sa El Filibusterismo ni Rizal]: nakakakita siya ng tagumpay sa anino ng pansamantalang pagkatalo. --TEODORO AGONCILLO ABSTRACT  From hindsight, Bonifacio’s  “signature” in our historical archive is distinctly legible in his initiative in founding the Katipunan and its praxis in organized revolt. His death by the Aguinaldo clique revealed the Katipunan’s inadequacy. But it is also productive since hegemony became the new telos of the nationalist impetus.  Universal reason and natural rights, the foundation of the national-lberation struggle, have proved not sufficient to forge the popular will and affirm the sovereignty