Posts

Showing posts from October 1, 2006

MULA SA TORE NG VILLA SERBELLONI

Image
MULA SA GUMUHONG KUTA SA HARDIN NG VILLA SERBELLONI, BELLAGIO, ITALYA Sandaling matining ang kristal na tubig sa lawa, kapagkuwa’y nagsising-sing at umaalimbukay Di mo pansin ang lagaslas ng hanging pumupukaw sa mga bulaklak ng tinataluntong landas pababa sa gumuhong kutang nakaumang sa ating pakikibaka Curva pericolosa Rimanere sul sentiero Sa gitna ng luho’t yamang naipon sa mga mariwasang palasyo nina Duke Serbelloni at iba pang mga “ibong mandaragit” Huwag ka raw lumihis lumiko lumukso-lukso, banyagang lumuluha kahit walang mata Sandaling matining, kapagkuwa’y umaalong maharot—nagbabago sa kisap-mata! Huwag lumipat o magbago, dayuhang lumalakad kahit walang paa—mapanganib daw Lawang tahimik, mahinahon, salaaming matining ngunit sa muling paglingon umaalimbukay-- ngunit di mo alintana h