Posts

Showing posts from April 8, 2012

PARANGAL KAY CHERITH DAYRIT-GARCIA, KA LEONY

Image
PANAMBITAN / ELEHIYA ni E. SAN JUAN, Jr. __________________________ (In Memoriam: Maria Theresa “Cherith” Dayrit-Garcia (1957-2000) Nakahimpil kami noon pansamantala kina Helen nang mabalitaang nangyari nga— ang dating ng balita'y pagkagulat sandaling sumalisi ang di pagkapaniwala sumapot ang lagim at bigat ng panghihinayang.... Nabuwal ka noong 16 Hulyo 2000 sa sitio Bagis, baryo Napoleong, Isabela-- di katulad dito sa hardin ng Root Glen, dating lupaing inaruga ng tribung Oneida, doo'y tiyak na masukal madawag hitik sa anumang maaaring tumubo sagana sa araw hayup ganda--kahit ano'y mabubuhay doon sa gubat-- Ngunit bawat kurba ng landas dito'y nagpapagunita ng iyong pagkamatay.... Mariing bira tila matinding sampal Kumikirot pa rin hanggang ngayon Di matiis hanggang utak ay namanhid Sa burol mo'y nagpugay ang madla maraming kasama mula sa Macliing at iba't ibang dako ng kapuluan Tao