Posts

Showing posts from January 27, 2013

BALINTUNAY

Image
HINUHA’T  MUNGKAHING  BALINTUNAY Ni  E. SAN JUAN, Jr . 1.  Katulad ng propetang sumulat sa buhangin hinuhulaan ang gayuma ng babaeng lumagda ng kababalaghan 2.  Sa sulong umaandap nagkristal ang uling sa tuminding kislap ng diyamante 3.  Iminungkahi na ang tumpak na landas ay isang lubid na bahagyang nakaangat sa lupa upang tisurin ka imbes na gabayan at ugitan 4.  Sa unang pagkanulo ang sakit dito’y hindi sumusuob sa luwalhating darating  kaya di nalililiman ng ligayang taksil sa bawat sandali umula’t umaraw man 5.  Maraming lugar na mapagsisilungan ngunit isa lamang ang pook ng katubusan bagamat maraming paraan ng pagtubos at pagkanlong 6.  Pagkatapos ng unang pagtataksil  nasulyapan  natin sa entablado ang ngiti ng dalaga sa kanyang irog habang nagmunukalang inireserba ang isa para sa iyo  Ay naku  nuynuyin na lamang ang sisteng ito 7.  Naglalaro pa lamang ang mga hayop sa bakuran ng mangangaso di na makatakas ang mga usa gaano man kabilis ang kanilang pagmamadali