Posts

Showing posts from March 1, 2009

ANG KRIMENG PAGPASLANG KAY REBELYN PITAO

Image
HINDI PA KASI TAYO “CIVILIZED”— ANG PAGPATAY KAY REBELYN PITAO NG MGA MILITAR AT PAMAHALAAN NI GLORIA MACAPAGAL-ARROYO Naibalita sa Internet, kamakailan, na hindi raw gaganti ang NPA sa pagpaslang ng gobyerno kay Rebelyn Pitao Ngunit ito ba ang hinihingi ng masa? Humihingi ang masa ng hustisya at “accountability”: Sino ang mananagot sa krimeng ito? Naunahan na tayo sa sagot ng NPA…. Nailinya na ba ng partido ang damdamin lungkot pait sakit pagpigil ng galit ng masa? Nailinya na ba kung paano magagalit o matutuwa? Nailinya na ba kung kalian dapat mapoot at kailan dapat umibig? Nailinya na ba kung paano dapat maging mapaghinala o mapagtiwala? Nailinya na ba kung paano maging mataray o masuyo? Nailinya na ba kund paano dapat maging matalino o maging tanga? Nailinya na ba lahat ng hindi pa nararanasan? Kung nag-aapoy ang galit, masusubhan ba iyon ng tubig ng panghihinayang? Hanggang saan dapat umabot ang pasensya? Noong digmaan ng Filipino't Amerikano noong 1899, na kum