Posts

Showing posts from September 9, 2012

KALIGRAMATIKANG SINING --E. San Juan, Jr.

Image
KALIGRAMATIKANG   SINING: Daluyang Hinabi sa Pasumalang Damdamin at Dalumat 1.   Makulimlim sa Perlas ng Silangan    abot-tanaw ng bulag na Lumad             nagulat   sa             pagsabog ng agilang   misil    kidlat ng bituin     guhit ng kulog 2.   Pagputok ng buwitreng drone paano ipaliliwanag sa nagdilim na utak nina             Burgos               Cadapan    Empeno   Olalia               Alejandro    Kumander Posa                           Itulad sa bathalang nagbitiw ng lubid ng pangakong bumibigti 3.   Sinikangan ng baril ang panga ng bilanggo bago buhusan ang nakasaplot na mukha             ng             binansagang terorista    Anong ibinabadya ng masalimuot na bugtong             ng             kasaysayan? 4.   Mula sa usok ng masaker sa Mendiola   22 Enero 1987 nagkahugis ang mga             kaluluwang               nabitag ng kapalarang naligwak   5.   Salamisim mula sa duguang alkitran sa harap ng Malakanyan     multo ng lumi
Image
DIWATA    BABAYLAN Ni E. San Juan, Jr. Nasilayan kang nakahiga sa bato ng dalampasigan Balatkayong hinubad  hinimay ng amihang bumubulong-- Malikmata? O singaw ng magayumang pangako’t pag-asa? Nasilip ko sa hiwa ng dibdib ang silahis ng matang nilambungan…. Alimpuyo ng damdamin sa Oktubre ng ulilang kaluluwa Kalansay ng naglahong aliw “sa pagkatimawa ng mga alipin”— Bulang kislap sa guniguni ang lumagos sa hiblang hawla ng iyong buhok Kapagkwa’y lumusong ka sa lagim at dahas ng ligalig Binalangkas ang gubat at bundok, kaulayaw ang masang dumamay Mabighaning paraluman, saang likong landas ka naghihintay? Mula sa usok ng nagliliyab na lungsod bumangon ka Yakap ang katawan ng mga dukha’t aliping pinagsamantalahan-- Sa guho ng lungsod nalugmok ang gunita ng tipanang inaasam…. Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot, pulang tala’y nakatanod Patnubay sa tadhanang iniluwal sa matris ng budhi’t utak-- Silakbo ng pangarap sa Nobyembre ng nagluksang kaluluwa… Mapanuksong paraluman, saang likon