Posts

Showing posts from December 30, 2012

MULA SA BITUKA NG HAYOP--tula ni E. San Juan, Jr.

Image
TELEGRAMA   MULA    SA     “BITUKA   NG   HAYUP”                         --“ I want no prisoners… I want you to kill and burn….”                         —Gen. Jacob Smith, Balangiga, Samar, Philippines, 1901 Bayan ng gatas at pulot-pukyutan. Limahid na mga lasing   nakalupasay   sa bangketa sa Bowery sa tanghaling tapat. Sa bawat kanto ng gusaling Empire State   mga nagdidilihensiyang panhandler. Sa Times Square, mga putang   gumagala      (pa-cute daw)        “Oh bebi bebi!” Ang mga kakutsabang voyeur ni Col. Edward Lansdale, padrino ni Magsaysay. Anong grasyang hinihintay ng mga kalapating nagtipanan sa lawa sa Central Park? Kinalaboso   si “Jesus Christ Superstar.” Umuugong sa tunel ng Broadway   patungong Brooklyn Bridge ni Hart Crane. Sa Wall Street nakaladlad ang mapupulang balahibong balabal at alampay. Habang nagpapaulan ng napalm si John McCain at kawan ng   B-52   sa Byetnam. 38 kapit-bahay ang nakasaksi sa pagpa