Posts

Showing posts from February 10, 2013

ULIKBA & at iba pang tula--E. SAN JUAN, limbag ng UST Publishing House (2013)

Image
 BAGONG LIBRO NG MGA TULA NI E. SAN JUAN, Jr.  UST Publishing House, 2013 ULIKBA at iba pang tula ay kalipunan ng mga bagong tula ni E. SAN JUAN, Jr., dating propesor sa English & Comparative Literature, Unibersidad ng Pilipinas; kasalukuyang emeritus propesor sa English, Comparative Literature & Ethnic Studies, Washington State University at University of Connecticut. Dating fellow ng W.E.B. Du Bois Institute, Harvard University, siya ngayon ay fellow ng Harry Ransom Center, University of Texas, Austin. Naging visiting professor of American Studies sa Leuven University, Belgium;  sa National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan; Trento University, Italya; at sa University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Mula pa noong dekada 1960 nang katulong siya ni Alejandro Abadilla sa PANITIKAN, lumabas ang apat na libro niya ng mga tula; sinipi mula roon ang nakalakip sa Alay sa Paglikha ng Bukang-Liwayway (Ateneo University Press). Sumunod ang Sapagkat Iniibig Kita a