Posts

Showing posts from September 7, 2014

TAO TE CHING-- salin sa Filipino ni E. SAN JUAN, Jr.

Image
TAO TE CHING  /  DAO DE JING  / LANDAS AT KAPANGYARIHAN NG KALIKASAN Translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr. 1.     Ang Taong naisasawika ay hindi ang di-nagbabagong Tao. Ang pangalang naisasambit ay hindi ang pangalang walang pag-iiba. Ang walang pangalan ang matris ng langit at lupa. Ang umiiral ang ngalan ng ina ng lahat ng nilikha. Samaktwid, dapat itampok ang kawalan. Laging walang pagnanais, makikita mo ang mahiwagang kababalaghan. Laging nagnanais, mapapansin mo ang nakamamanghang landas. Itampok ang umiiral kung nais sapulin ang saklaw ng landas. Nagbubuhat ang wala’t mayroon sa isang bukal, ngunit magkaiba ang taguri, Dilim sa kadiliman, lumalabas na tila karimlan ang dalawang pangyayaring napakalalim. Sila ang tarangkahan sa lahat ng hiwaga. 2. Sa ilalim ng langit, alam ng lahat ang lakas ng ganda bilang kagandahan ay nakasalalay sa kapangitan. Batid ng lahat ang buti ay kabutihan lamang sapagkat nakasalalay iyon sa kasungitan. Samak

TAO TE CHING translated into FILIPINO by E. SAN JUAN, Jr.

Image
TAO TE CHING  /  DAO DE JING  / LANDAS AT KAPANGYARIHAN NG KALIKASA N Translated into Filipino by E. SAN JUAN, Jr. 1.     Ang Taong naisasawika ay hindi ang di-nagbabagong Tao. Ang pangalang naisasambit ay hindi ang pangalang walang pag-iiba. Ang walang pangalan ang matris ng langit at lupa. Ang umiiral ang ngalan ng ina ng lahat ng nilikha. Samaktwid, dapat itampok ang kawalan. Laging walang pagnanais, makikita mo ang mahiwagang kababalaghan. Laging nagnanais, mapapansin mo ang nakamamanghang landas. Itampok ang umiiral kung nais sapulin ang saklaw ng landas. Nagbubuhat ang wala’t mayroon sa isang bukal, ngunit magkaiba ang taguri, Dilim sa kadiliman, lumalabas na tila karimlan ang dalawang pangyayaring napakalalim. Sila ang tarangkahan sa lahat ng hiwaga. 2. Sa ilalim ng langit, alam ng lahat ang lakas ng ganda bilang kagandahan ay nakasalalay sa kapangitan. Batid ng lahat ang buti ay kabutihan lamang sapagkat nakasalalay iyon sa kasungitan. Sama